luat su bao chua
Tháng Năm 14, 2016

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần tối thiểu phải có ba cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa, các cổ đông góp vốn tại công ty cổ phần có […]

Doanh nghiệp
Tháng Năm 14, 2016

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu cho hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nhân. Với phương châm “Tìm đến Luật Thái Hà – Tìm đến những câu trả lời – Find Thái Hà Law – Find answers” Luật Thái Hà đảm bảo và tin tưởng rằng sẽ là nhà tư vấn pháp luật […]

Doanh nghiệp