luat su bao chua
Tháng Hai 27, 2019

Luật sửa đổi Luật Luật Sư 2012

Đây là nội dung mới tại được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Theo Luật sửa đổi, từ ngày 01/07/2013, thời gian của khóa đào tạo nghề luật sư sẽ là 12 tháng, tăng gấp đôi so với […]

Hỏi đáp pháp luật